logo.png

Bậc Thầy Đàm Phán

Đàm phán là một kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cuộc sống và công việc. Nó giúp chúng ta giải quyết các tranh chấp, đàm phán các thỏa thuận và xây dựng các mối quan hệ tốt hơn với những người xung quanh

159 đánh giá

3569 học viên

1.999.000 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Tư duy trong đàm phán

12:31

05:27

02:59

02:55

07:13

01:43

09:40

02:43

01:02

Phần 2: Thái độ trong đàm phán

04:15

00:11

03:05

02:47

Phần 3:Chuẩn bị trước khi đàm phán

05:04

04:17

01:47

04:22

01:48

08:46

Phần 4 : 39 Kỹ thuật đàm phán

03:57

04:53

01:35

01:59

01:11

01:08

00:35

00:32

00:34

01:02

03:04

02:38

03:28

03:02

04:14

03:26

02:41

01:32

01:58

02:27

02:00

02:00

04:33

04:11

02:45

03:24

01:46

02:23

02:09

03:36

03:00

01:08

01:58

01:44

01:22

02:27

01:51

03:07

02:12

Phần 5 : Vũ khí khi đàm phán

09:31

Phần 6 : Phi ngôn từ trong đàm phán

01:47

Phần 7 : Bí kíp tối thượng trong đàm phán

01:47

0