logo.png

Bẫy Kinh Doanh

Tổng hợp các bẫy khi bạn làm kinh doanh. Kiến thức cơ bản nên biết trước khi tham gia 1 thương vụ bất kỳ trong kinh doanh, đầu tư.

233 đánh giá

2557 học viên

999.000 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

TỔNG HỢP CÁC LOẠI BẪY

10:29

07:16

06:18

04:41

04:33

06:31

06:59

04:04

06:00

13:24

0