logo.png

Kỹ Năng Lãnh Đạo

Khóa học cung cấp tư duy, tầm nhìn để bạn trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc. Đồng thời cung cấp cho bạn các chiến lược tuyển dụng, khai thác, tối ưu chi phí, hiệu suất công việc của các nhân sự “giỏi” trong công ty, tổ chức.

255 đánh giá

2865 học viên

1.499.000 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1 : Lời mở đầu

09:36

Phần 2 : Tư duy lãnh đạo đỉnh cao

09:48

07:24

06:22

04:51

03:30

04:33

07:30

Phần 3 : Kỹ thuật đàm phán

05:27

10:36

06:58

04:43

Phần 4 : Kỹ năng lãnh đạo

03:31

12:01

13:14

12:20

12:19

11:02

11:28

0