logo.png

Lập Trình Cảm Xúc

Lập trình cảm xúc sẽ giúp bạn hiểu hơn về bản thân, hiểu hơn về các hành trình cảm xúc của người khác. Ngoài ra còn giúp bạn quản lý và điều khiển cảm xúc của bản thân, tăng cường sự tự tin, khả năng giao tiếp

203 đánh giá

2463 học viên

999.000 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1 : TẠI SAO BÀN CẦN HỌC LẬP TRÌNH CẢM XÚC?

08:50

04:13

04:33

Phần 2 : CÁC BƯỚC ĐỂ LẬP TRÌNH CẢM XÚC

07:48

06:23

07:18

04:21

09:36

07:12

Phần 3: TƯ DUY THEO LẬP TRÌNH CẢM XÚC

03:08

06:37

02:11

Phần 4 : LOẠI CẢM XÚC TIÊU CỰC

05:36

03:17

02:24

03:57

04:26

02:06

Phần 5 : KIỂM SOÁT CẢM XÚC

08:22

04:07

0