logo.png

Master Content

Khóa học Master Content sẽ giúp bạn trở thành chuyên gia sáng tạo tạo nội dung xuất sắc. Lý thuyết kèm ví dụ cụ thể, đặc biệt là công thức bài bán hàng 17 bước sẽ giúp bạn chiến thắng mọi sản phẩm trên thị trường.

199 đánh giá

3339 học viên

999.000 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1 : Lời mở đầu - Nội dung cơ bản cần biết

06:49

08:51

03:53

13:58

04:59

07:59

Phần 2 : Các kỹ thuật sáng tạo nội dung bán hàng & Marketing

06:37

11:57

14:50

08:51

01:52

06:43

24:01

Phần 3: Insight khách hàng

06:51

09:22

Phần 4 : Bí mật công cụ làm content

20:03

18:46

Phần 5: Cấu trúc bán hàng

07:25

10:04

03:47

09:42

11:39

03:20

0