logo.png

Master D.I.S.C

Master D.I.S.C là công cụ bí mật về giao tiếp, giúp bạn nâng cao khả năng lãnh đạo,
quản lý và bán hàng. Đức sẽ giúp bạn thấu hiểu bản thân, tạo thiện cảm
với những người xung quanh và nắm tử huyệt cảm xúc của người khác chỉ
trong vòng 1 phút.

211 đánh giá

3123 học viên

2.000.000 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Giới Thiệu

07:48

12:43

18:38

Phần 2: Ưu Nhược Điểm Các Nhóm D.I.S.C

09:07

06:42

08:00

10:20

Phần 3:Tối Ưu Chỉ Số D.I.S.C

08:43

02:45

02:25

10:30

20:25

05:15

Phần 4 : Ứng Dụng D.I.S.C Trong Giao Tiếp

02:26

07:20

04:35

04:26

03:26

02:26

Phần 5 : Ứng Dụng D.I.S.C Trong Bán Hàng, Doanh Nghiệp

12:10

08:32

02:54

0