logo

Master Sale

Bạn đã từng chốt hụt nhiều deal, thất bại trong các thương vụ lớn nhỏ, không bán được sản phẩm giá trị cao, hãy tham gia ngay “Master Sale”. Khóa học cung cấp cho bạn kiến thức kỹ năng bán hàng đỉnh cao & cách xử lý sự từ chối từng cấp độ khác nhau.

113 đánh giá

2398 học viên

1.999.000 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1 : Tư duy

15:14

15:14

10:57

Phần 2 : Quy trình & chiến lược

07:03

13:15

10:35

08:28

06:03

06:03

06:03

09:19

08:16

06:04

17:49

06:49

Phần 3 : Xử lý sự từ chối

12:52

08:30

09:23

11:11

Phần 4 : Chốt sale

13:09

06:55

Phần 5 : Hậu bán hàng

02:57

0